Usluge

Naš tim je tu da Vam pruži personalizovane, pažljive i kvalitetne usluge.

REVIZORSKE USLUGE

Revizija, pregled i kompilacija
Ugovoreni postupci
Revizija projekata/donacija
Analiza i ocena boniteta
Finansijski due diligence
Provere u specijalne svrhe
Interna revizija

RAČUNOVODSTVENE USLUGE

MSFI obuka i implementacija
Pregled računovodstvenih sistema
Računovodstveni saveti
Saveti u izradi računovodstvenih politika
Sistemi obračuna troškova
Pregled sistema internih kontrola
Budžetiranje i planiranje

KONSULTANTSKE USLUGE

Biznis planovi
Dijagnostički pregledi
Strateško planiranje
Procena vrednosti kapitala
Privatizacioni i programi restruktuiranja
Poreski konsalting
Business Intelligence rešenja