Baker Tilly WB revizija d.o.o.

Ponosni smo što smo član Baker Tilly International, koja je među deset najvećih globalnih mreža nezavisnih računovodstvenih i poslovno savetodavnih firmi, čije firme članice dele našu posvećenost izuzetnoj usluzi klijentima. Međunarodna mreža nam daje značajan globalni domet pored našeg značajnog nacionalnog prisustva. Sarađujemo kako bi iskoristili naše veštine, resurse i lokalnu ekspertizu kako bismo pomogli našim klijentima da rastu lokalno, nacionalno i globalno.

Naši profesionalci su sticali iskustvo u periodu dužem od dvadeset godina sarađujući sa brojnim preduzećima i drugim licima na području Srbije. Pored toga, nova znanja i praksu sticali smo radeći i u drugim zemljama centralne i istočne Evrope.

Imamo bogato iskustvo u različitim delatnostima, kao što su proizvodna, trgovinska i uslužna preduzeća, javna preduzeća, poslovne banke, organizacije za osiguranje i nevladine organizacije. Naši zaposleni rukovodili su multidisciplinarnim projektima u našim najvećim poslovnim sistemima, a veliko iskustvo posedujemo i u radu sa multinacionalnim korporacijama.

Pored domaćih sertifikata i licenci ovlašćenih revizora, posedujemo i članstvo u međunarodno priznatim stručnim udruženjima, kao što su Udruženje ovlašćenih javnih računovođa – ACCA iz Velike Britanije i Institut internih revizora – IIA iz SAD.

Od 1. juna 2005. godine Preduzeće za reviziju Baker Tilly WB revizija d.o.o. je nezavisan član Baker Tilly International i predstavlja ga u Republici Srbiji.

Baker Tilly International

Posetite korporativni web sajt Baker Tilly International i saznajte više.

Više…

Baker Tilly International

Baker Tilly International je jedna od vodećih svetskih mreža nezavisnih računovodstvenih i poslovno savetodavnih firmi koje dele posvećenost ka pružanju izuzetne usluge klijentima.

Svakog dana, 33.600 ljudi na 147 lokacija razmenjuje iskustva i stručnost kako bi pomoglo privatnim preduzećima i subjektima od javnog interesa da se suoče sa izazovima i proaktivno reaguju na prilike. Međunarodna sposobnost i globalna konzistentnost usluga su osnova za poslovanje Baker Tilly International.

Posvećenost

Sva pravna lica, kao član Baker Tilly International mreže nastoje da budu otvorene i transparentne kompanije i da preuzmu sledeće obaveze:

  • Da daju primer
  • Da pruže kvalitetnu uslugu sa naglaskom na integritet
  • Da budu otvorena i iskrena u svim komunikacijama
  • Da deluju etički
  • Da podstiču timski rad i saradnju sa drugim firmama članicama
  • Da održavaju okruženje u kojem će njihovi pojedinci napredovati

Zajedničke vrednosti Baker Tilli International i njenih kompanija članica određuju ono za šta se zalažemo i kako radimo stvari, čineći osnovu za dosledan pristup pružanju usluga širom sveta.

Izveštaj o transparentnosti

Prema članu 20. Zakona o reviziji, Baker Tilly WB revizija d.o.o. svake godine podnosi i objavljuje izveštaje o transparentnosti.
Izveštaj o transparentnosti